For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Digitalbyrået Arego

Plan Vest

Dette gjorde vi
 • Strategi
 • Webdesign
 • Webutvikling
 • Publiseringsløsning, Starlight CMS
 • Innholdsutforming
 • Søkemotoroptimalisering, SEO
Besøk nettstedet
Prosjektleder
Silje Huglen Tillung
Litt om prosjektet

Plan Vest hadde behov for ei fornying av nettstaden sin, og kom til Arego med ei designskisse og ei viss endring i brukarbehov. Gjennom tett samarbeid kom ein fram til dagens løysing.

 

Plan Vest ynskja å få synleggjer tenestene sine, og kvar teneste har difor fått si eiga grunnform og sin eigen farge for å skapa gjenkjenningseffekt. Referansar tilknytt teneste og aktuell kontaktperson er samla under spesifikke tenester.

 

Det var også viktig å få fram nyhende og kunngjeringar, samt ei liste referanseliste med alle tidlegare prosjekt.

Dette gjorde vi
 • Strategi
 • Webdesign
 • Webutvikling
 • Publiseringsløsning, Starlight CMS
 • Innholdsutforming
 • Søkemotoroptimalisering, SEO
Besøk nettstedet
Prosjektleder
Silje Huglen Tillung