Aqua Konferansen

Norges største havbrukskonferanse! Med foredragsholdere innen de mest relevante fagområdene oppdrettarar, forskning, forvaltning og leverandørindustri

459,orig[title]
460,orig[title]
457,orig[title]
461,orig[title]
458,orig[title]
Gå tilbake

Om prosjektet

Da AqKva havbrukskonferansen skulle flytte til Bergen og dermed doble antall påmeldinger var det behov for en fornyet påmelding og kommunikasjonsplattform. Nettstedet skulle representere konferansens størrelse og tema, samt friste til påmelding.  I tillegg skulle nettstede fungere som en god informasjonskilde og være den markedskanalen vår kunde kunne henvise til utad i markedet. 

Resultatet ble en brukervennlig løsning med mange muligheter for oppgraderinger og nye funksjonaliteter etter behov. Siden ble etterhvert kopiert til å håndtere flere konferansen, og vi bygget derfor en landingsside for dette. Hovedfokuset var enkel tilgang til konferansens programmer og foredragsholdere, kunne se hvem andre som skal delta på konferansen samt melde på og betale for påmeldingen direkte. Slik reduserte vi tidsbruken for vår kunde betraktelig og gav en mye bedre oversikt og kontroll av de påmeldte.

Dette gjorde vi

  • Publiseringsløsning, Starlight CMS
  • Responsiv webdesign og utvikling
  • Påmeldingssystem knyttet mot betalingsløsning
  • Program modul og presentasjonsmodul av foredragsholdere
  • Sponsorvisning 
  • Kontaktmodul

Opplev www.aqkva.no

Gå til nettsiden