Konsept

Med konsulenter i Norge og et svært kompetent design- og utviklingsteam i Estland kan vi tilby høy kvalitet til en lavere kostnad.

Gå tilbake

Nearshoring

Begrepet "Nearshoring" er en variant av begrepet "Offshoring" hvor deler av en organisasjonen eller leveranselinjen er plassert i et annet land.

Utfordringen med "Offshoring" er forskjeller i kultur og tidssone mellom avdelingene, noe som fører til tregere respons mot kunder, hyppigere misforståelser og generelt en mindre effektiv leveranselinje. Årsaken til at en organisasjon allikevel velger "Offshoring" er på grunn av vesentlig lavere lønnskostnader eller på grunn av manglende tilgang på kompetanse i det landet selskapet betjener sine kunder i.

Med "Nearshoring" derimot får organsisasjonene det beste fra begge verdener. "Nearshoring" er en utenlandsavdeling som har en geografisk nær plassering. Med denne modellen er lønnskostnadene litt høyere enn ved "Offshoring", men kultur- og tidsforskjellen blir minimal. Dette sikrer en mer effektiv leveranselinje, bedre tilgang til ønsket kompetanse og fremdeles en lavere kostmodell for organisasjonen.

Digitalbyrået Arego benytter seg av "Nearshoring" med en datteravdeling i Tallinn, Estland. Estland grenser til Sverige og Finnland i Nord, og ligger kun 1 time unna med fly fra Oslo. Tidssonen er også kun 1 time unna den norske tidssonen. Estland er kjent for å ligge et hestehode forran andre land når det gjelder digitalisering av det offentlige, og kjent for høy kompetanse og engasjerte mennesker innenfor vår bransje.

Digitalbyrået Arego etablerte denne avdelingen allerede i 2010.

Les mer om våre tjenester!

Gå videre