Prosjektguide

Fra forprosjekt til "all systems ARE GO!"

Gå tilbake

Forprosjekt

Vi tror at god kommunikasjon er nøkkelen til suksess. For at et prosjekt skal bli best mulig er det viktig å ha en åpen og ærlig dialog helt fra begynnelsen. Før hvert prosjekt holder vi et oppstartsmøte, der målet er å bli bedre kjent med kunden. Vi diskuterer behov, målgruppe og løsninger, lager konseptuelle skisser, går gjennom prosjektforløpet, kartlegger integrasjoner og innhenter all nødvendig informasjon.

 

 

Design & utvikling

Etter oppstartsmøtet sitter vi igjen med verdifull kunnskap om kundens mål og forventninger. Vi dykker ned i materialet og går i gang med å skissere en løsning. Når denne skissen er klar, vises den til kunden.

Når skissen er godkjent, begynner vi å designe. Designutkastet vil kunden få tilgang til via en link, og får mulighet til å komme med tilbakemeldinger etter hvert som designet tar form.

Noen ganger kan vi begynne å kode leveransen før designet er ferdigstilt. Vi lager en prototype og implementerer forretningslogikken. Dette innebærer å kople prototypen opp mot et rammeverk, og utvikle/tilpasse de moduler som må til for å løse funksjonelle og forretningsmessige krav kunden har til løsningen. Skal vi kople løsningen opp mot en tredjepart, vil vi sette oss inn i API-dokumentasjonen og deretter implementere løsningen som beskrevet i prosjektdokumentet.
 
Utviklerne våre vil gjennomføre tester underveis gjennom de ulike kodefasene og rette eventuelle feil før vi starter på en helhetlig kvalitetskontroll.
 

Forvaltning & Support

 

Etter at lansering av løsningen har funnet sted starter arbeidet vårt med å supportere og passe på at løsningen er operativ. Vi følger en serviceavtale som definerer responsfrister og garanti for å sikre deg som kunde en forutsigbar og trygg forvaltning av løsningen.

For forretningskritiske løsninger kan det også settes opp overvåking over kjernefunksjonalitet og tredjeparter.

Vi videreutvikler deretter løsningen etter dine behov.

"Jo mer engasjerte kundene er i hvert steg av prosessen - jo bedre resultat får vi til slutt. Vi kan synse og anbefale, men det er du som kunde som kjenner detaljene og som må veilede oss."

Ida, prosjektleder & konsulent

Les mer om våre tjenester!

Gå videre