Design

Et godt design skal forbedre arbeidsprosser og øke verdien til merkevaren.

Gå tilbake

Førsteinntrykk

Som mennesker er vi fra naturens side visuelt orienterte. Derfor vet vi at kunder i løpet av få sekunder avgjør om de blir værende eller om de forlater et nettsted eller en applikasjon. Et godt design skal innby til samhandling, forbedre kundereisen og gjøre at den besøkende blir værende lenge nok til at vi klarer å skape en forretningsmessig verdi.

Våre kunder er unike, og ingen behov er like. Derfor skreddersyr vi designet etter identitet, behov og målgruppens preferanser.

Don´t make me think

Vi brenner for brukervennlige løsninger! Prinsippet "Don´t make me think" innebærer at løsningen skal være så selvforklarende som mulig - både ved landing av nettsider, navigasjon, utfylling av skjemaer o.l. Det mest relevante innholdet må fremheves, og alle hjelpefunksjoner som den besøkende trenger må være til stede for å skape en god opplevelse.

Responsive løsninger

Møt målgruppen der den er! Vi vet at andelen som benytter seg av mobil og nettbrett nå har oversteget andelen tradisjonelle desktop-brukere. Målgruppen forventer at løsninger skal fungere optimalt på både nettbrett, mobil og pc - noe som er kritisk for å gi en god brukeropplevelse.

Våre løsninger er responsive, og våre kunder skal føle seg trygge på å nå målgruppen der de er - om det er i lomma, i sofaen eller på arbeid. 

Universell utforming

Visste du at en side på nett skal fungere like godt for blinde og svaksynte, som for en med 100% syn? Når vi utvikler våre løsninger, designer vi med tanke på begrensningene brukeren har - og koder med tanke på hjelpeverktøyene brukeren har tilgjengelig.

Ved å utelukkende optimalisere for de med godt syn, god hørsel og gode finmotoriske evner, vil man utelukke mange brukergrupper - og dermed mange potensielle kunder. Du visste det kanskje ikke, men Google er også blind! Søkemotoren leser koden - på samme måte som verktøyene til blinde og svaksynte.

 

 

Du kan enkelt be om et uforpliktende tilbud hos oss

Gå videre